Pożyczki są ważnym źródłem finansowania sektora MŚP. Firmom rozważającym tę formę pozyskania kapitału podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy pożyczkowej, by nie wpaść w tarapaty związane z brakiem terminowej spłaty.

Elastyczność zawsze w cenie

Większość podmiotów zaciąga pożyczkę w oczekiwaniu na opłacanie przez swoich odbiorców wystawionej faktury za sprzedane dobra lub usługi. Pozyskane przez pożyczkodawcę środki mają za zadanie utrzymanie płynności finansowej i uzyskanie wszystkich korzyści z nią związanych. Taki plan powinien zakładać też czarny scenariusz, w którym kontrahent nie dotrzymuje przewidzianego na fakturze terminu, a tym samym pożyczkobiorca nie ma z czego spłacić swojego zobowiązania wobec pożyczkodawcy.

Aby zabezpieczyć się na takie ryzyko, na etapie podpisywania umowy o pożyczkę, należy dopytać o możliwość przedłużenia terminu spłaty lub opcję zmniejszenia kwoty pożyczki. Alternatywnym rozwiązaniem dla chwilowego braku środków na koncie jest rolowanie pożyczki, czyli zaciągnięcie nowego zobowiązania na spłatę istniejącego. Analizując oferty banków i firm pożyczkowych, warto więc wziąć pod uwagę nie tylko kwotę pożyczki i jej oprocentowanie, ale także elastyczność pożyczkodawcy na okoliczność opóźnienia spłaty. Renomowane firmy finansowe oferujące pożyczki mogą udzielać nawet dwutygodniowej karencji.

Jest to dodatkowy okres uwzględniony w umowie, w którym Klient może spłacić pożyczoną kwotę wraz z odsetkami lub wdrożyć opisane wyżej rozwiązania. Doświadczenie uczy, że elastyczność pożyczkodawcy podwyższa dobra komunikacja i bezzwłoczne informowanie instytucji finansowej o ryzyku wystąpienia ewentualnych opóźnień.

Zwróć uwagę na dodatkowe koszty

Przy nieterminowym spłacaniu pożyczki mogą wzrosnąć koszty. O czym konkretnie mowa? Po przekroczeniu terminu spłaty pożyczkobiorca może być obciążony podwyższonym oprocentowaniem, kosztami związanymi z windykacją (np. monity, wezwania do zapłaty) oraz karami umownymi. Koszty mogą być naliczane także wtedy, gdy obie strony ustaliły nową datę spłaty. Konsekwencje finansowe niedotrzymania terminu powinny być opisane w umowie pożyczki. Warto zwrócić na nie uwagę przed parafowaniem tego dokumentu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Obniżenie ryzyka przy zaciąganiu pożyczki firmowej – Zapraszamy!

Comments are closed.

Pin It